Σεπτέμβριος 2022: Αρνητικές αποκλίσεις θερμοκρασίας σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης - Ο θερμότερος Σεπτέμβριος στα χρονικά για τη Γροιλανδία

Ο Σεπτέμβριος του 2022 χαρακτηρίστηκε από αρνητικές αποκλίσεις θερμοκρασίας στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, σε αντίθεση με τους προηγούμενους μήνες (καλοκαίρι 2022). Παγκοσμίως όμως καταγράφηκε ως ο 4ος πιο θερμός Σεπτέμβριος από το 1979. Η μέση θερμοκρασία του Σεπτεμβρίου στην Ευρώπη κυμάνθηκε κατά 0,37°C κάτω από τα επίπεδα της περιόδου 1991-2020, ενώ παγκοσμίως κατά 0,34°C πάνω από τα επίπεδα της περιόδου 1991-2020. Στην Ανατολική Ευρώπη και τη Βορειοδυτική Ρωσία καταγράφηκαν οι χαμηλότερες αρνητικές αποκλίσεις θερμοκρασίας έως -2°C με -3°C, ενώ οι υψηλότερες θετικές αποκλίσεις καταγράφηκαν σε τμήματα της Δυτικής Ευρώπης κυρίως.

Εικόνα 1. Αποκλίσεις της θερμοκρασίας του αέρα σε ύψος 2μ από τον μέσο όρο του 1991-2020 τον Σεπτέμβριο 2022 παγκοσμίως.

Εκτεταμένες θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας καταγράφηκαν στην Αμερική, στην Ασία καθώς και σε μέρη της Ανταρκτικής.

Στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης τον Σεπτέμβριο του 2022 καταγράφηκαν αρνητικές αποκλίσεις θερμοκρασίας, εκτός από περιοχές της Δυτικής Ευρώπης όπου σημειώθηκαν θερμοκρασίες πάνω από τον μέσο όρο στη Γαλλία, την Ισπανία, τη Μάλτα, και την Ιταλία.

Εικόνα 2. Αποκλίσεις της θερμοκρασίας του αέρα σε ύψος 2μ από τον μέσο όρο του 1991-2020 τον Σεπτέμβριο 2022 στην Ευρώπη.

Στην περιοχή της Γροιλανδίας τον Σεπτέμβριο του 2022 σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας παγκοσμίως, της τάξης των 8°C9°C πάνω από τον μέσο όρο της δεκαετίας 1991-2020. Στο 100% της νήσου της Γροιλανδίας σημειώθηκαν θετικές αποκλίσεις, ενώ στο 60% καταγράφηκαν ακραίες θετικές αποκλίσεις. Ο Σεπτέμβριος του 2022 για τη Γροιλανδία ήταν ο θερμότερος από τις αρχές των καταγραφών, καταγράφοντας από τις μεγαλύτερες τιμές θετικών αποκλίσεων. Η ακραία αυτή θέρμανση, είχε μεγάλο αντίκτυπο στην τήξη των μόνιμων παγετώνων στο νησί καθώς και στο θαλάσσιο πάγο.

Εικόνα 3. Αποκλίσεις της θερμοκρασίας του αέρα σε ύψος 2μ από τον μέσο όρο του 1991-2020 τον Σεπτέμβριο 2022 στη Γροιλανδία.

Αναλυτικότερα για τις αποκλίσεις θερμοκρασίας του τελευταίου μήνα στο infographic του Climatebook.

Πηγή δεδομένων: Copernicus.eu