Σημαντικό τμήμα της Ευρώπης σε συνθήκες ξηρασίας, με προεκτάσεις στους τομείς της γεωργίας, της ενέργειας και της διαχείρισης υδάτινων πόρων

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ξηρασίας και την έκθεση για τον Ιούλιο του 2022, η έντονη ξηρασία που πλήττει αρκετές περιοχές της Ευρώπης από την αρχή του έτους συνεχίζει να επεκτείνεται και να επιδεινώνεται. Οι ξηρές συνθήκες σχετίζονται με μια ευρεία και επίμονη έλλειψη βροχοπτώσεων σε συνδυασμό με πρώιμους καύσωνες τον Μάιο και τον Ιούνιο.

Ένα σημαντικό τμήμα της Ευρώπης βρίσκεται επί του παρόντος εκτεθειμένο σε επίπεδα θέρμανσης και ξηρασίας που συνδέονται είτε με έλλειμμα υγρασίας του εδάφους είτε με το συνδυασμό του με την καταπόνηση της βλάστησης.

Ο συνδυαστικός δείκτης ξηρασίας του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ξηρασίας (Combined Drought Indicator) χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό περιοχών που ενδέχεται να επηρεαστούν από τη γεωργική ξηρασία.

Οι περιοχές ταξινομούνται σύμφωνα με τρεις κύριες κατηγορίες ξηρασίας:

  • Παρακολούθησης (“Watch”), υποδηλώνοντας ότι η βροχόπτωση είναι μικρότερη από την κανονική
  • Προειδοποίησης (“Warning”), υποδηλώνοντας ότι και η υγρασία του εδάφους είναι ελλειμματική
  • Συναγερμού (“Alert”), υποδεικνύοντας ότι και η βλάστηση δείχνει σημάδια καταπόνησης

Σύμφωνα με τον τελευταίο χάρτη του συνδυασμένου δείκτη ξηρασίας για το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, το 45% της επικράτειας της ΕΕ βρίσκεται σε συνθήκες προειδοποίησης και το 13% σε συνθήκες συναγερμού για γεωργική ξηρασία.

H έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ξηρασίας σημειώνει επίσης ότι το σοβαρό έλλειμμα βροχοπτώσεων έχει επηρεάσει ευρέως τις εκροές ποταμών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο μειωμένος όγκος αποθηκευμένου νερού είχε σοβαρές επιπτώσεις στον ενεργειακό τομέα τόσο για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας όσο και για τα συστήματα ψύξης άλλων σταθμών παραγωγής ενέργειας.

Ο ανταγωνισμός για τους υδάτινους πόρους είναι υψηλός και ξεκίνησε νωρίτερα από το συνηθισμένο. Οι υδατικές και θερμικές καταπονήσεις έχουν μειώσει την απόδοση των καλλιεργειών και το δυναμικό απόδοσης των καλλιεργειών. Η παροχή νερού ενδέχεται να διακυβευθεί τους επόμενους μήνες.

Η έκθεση αναφέρει πιο ξηρές από τις κανονικές συνθήκες προβλέπονται για τους επόμενους τρεις μήνες σε μεγάλες περιοχές της Ευρώπης.

Πηγή: Copernicus European Drought Observatory