Στα 43 χλμ/ώρα η μέση ταχύτητα του ψυχρού μετώπου που επηρεάζει τον καιρό της Ελλάδας την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022

Σχετικά μεγάλη είναι η ταχύτητα κίνησης του ψυχρού μετώπου που επηρεάζει τον καιρό της Ελλάδας την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022. Στα σχήματα που ακολουθούν σημειώνεται προσεγγιστικά η θέση του μετώπου στις 00:10 UTC (02:10 ώρα Ελλάδας) οπότε εκτεινόταν από το Βόρειο Αιγαίο προς την Ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο και 6 ώρες αργότερα (06:10UTC / 08:10 ώρα Ελλάδος) οπότε εκτεινόταν από το Νότιο Αιγαίο προς την Κρήτη και το Νοτιοδυτικό Κρητικό Πέλαγος. Όπως προκύπτει λοιπόν, διήνυσε απόσταση περίπου 260 χιλιομέτρων σε 6 ώρες και ως εκ τούτου για το συγκεκριμένο διάστημα η μέση ταχύτητά του υπολογίζεται στα 43 χλμ/ώρα περίπου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα κίνησης ενός καιρικού μετώπου τόσο μικρότερη εν γένει είναι η προγνωσιμότητα του όσον αφορά την ακριβή κίνησή του και κυρίως τα φαινόμενα που θα προκαλέσει στις περιοχές που θα επηρεάσει.

Σχήμα 1: Επεξεργασμένη δορυφορική εικόνα του δορυφόρου Meteosat-11 στις 00:10 UTC (02:10 ώρα Ελλάδας) της Τρίτης 08/02/2022. Με μπλε χρώμα χαράσσεται το ψυχρό μέτωπο ενώ με κόκκινο L σημειώνεται το κέντρο του χαμηλού

Σχήμα 2: Επεξεργασμένη δορυφορική εικόνα του δορυφόρου Meteosat-11 στις 06:10 UTC (08:10 ώρα Ελλάδας) της Τρίτης 08/02/2022. Με μπλε χρώμα χαράσσεται το ψυχρό μέτωπο ενώ με κόκκινο L σημειώνεται το κέντρο του χαμηλού