Στους +4˚C οδεύει η Ελλάδα μέχρι το 2100

Ο κόσμος αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου κλιματική διαταραχή. Η κλίμακα της πρόκλησης που αντιμετωπίζουν οι εκπρόσωποι της COP26 είναι τεράστια. Απαιτείται επείγουσα συλλογική δράση για να σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος προς την επίτευξη του στόχου της Συμφωνίας του Παρισιού για περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη πολύ κάτω από τους 2,0°C.

Το Berkeley Earth έχει επιμεληθεί μια ανάλυση κλιματικών μοντέλων για να βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς να πλοηγηθούν στην κλίμακα, το εύρος και την επιστήμη πίσω από το μεταβαλλόμενο κλίμα μας.

Με βάση την συγκεκριμένη ανάλυση, αν οι παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μηδενιστών μέχρι το 2080 εκτιμάται οτι θα οδηγηθούμε σε ένα σενάριο όπου η μέση θερμοκρασία της χώρας μας θα είναι κατά +2.8˚C σε σχέση με την προβιομηχανική περίοδο αναφοράς.

Στο σενάριο όπου οι παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σταθεροποιηθούν και σταδιακά μειωθούν εκτιμάται οτι θα οδηγηθούμε σε ένα σενάριο όπου η μέση θερμοκρασία της χώρας μας θα είναι κατά +4˚C σε σχέση με την προβιομηχανική περίοδο αναφοράς.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι στο σενάριο όπου συνεχίσουμε να αυξάνουμε τις παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα η μέση θερμοκρασία της χώρας μας θα ξεπεράσει τους +6˚C σε σχέση με την προβιομηχανική περίοδο αναφοράς.