Τα δεδομένα για το κλίμα της Γης, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό – Μέρος Α: Θερμοκηπικά αέρια και θερμοκρασία

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (World Meteorological Organization – WMO), το κλίμα του πλανήτη βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο και όλα τα δεδομένα δείχνουν ισχυρή πιθανότητα για μακροχρόνιες επιπτώσεις που θα επηρεάσουν τόσο την παρούσα όσο και τις επόμενες γενιές.

 

Θερμοκηπικά αέρια

Τιμές ρεκόρ καταγράφηκαν στις συγκεντρώσεις των θερμοκηπικών αερίων το 2020. Η μέση συγκέντρωση σε παγκόσμια κλίμακα του διοξειδίου του Άνθρακα (CO2) έφτασε τα 413,2 μέρη στο εκατομμύριο (parts per million – ppm), του Μεθανίου (CH4) στα 1889 μέρη στο δισεκατομμύριο (parts per billion – ppb) και του υποξειδίου του Αζώτου (N2O) στα 333,2 ppb. Οι τιμές αυτές αναλογούν στο 149%, 262% και 123% αντίστοιχα των επιπέδων των αερίων αυτών κατά την προ-βιομηχανική εποχή (1750). Η αύξηση των συγκεντρώσεων συνεχίστηκε και το 2021.

Σχήμα 1: Μέσες συγκεντρώσεις σε παγκόσμια κλίμακα των CO2, CH4 και N2O κατά το διάστημα 1985-2020. Πηγή: WMO

 

θερμοκρασία

Η μέση θερμοκρασία του πλανήτη για το 2021, με βάση δεδομένα από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο, ήταν περίπου 1.09oC υψηλότερη από αυτή του διαστήματος 1850-1900. Σύμφωνα με τα έως τώρα διαθέσιμα δεδομένα το 2021 είναι το έκτο ή έβδομο θερμότερο έτος, μεταξύ αυτών με καταγεγραμμένα στοιχεία, κάτι όμως που ίσως αλλάξει έως το τέλος του έτους. Φαίνεται όμως ότι σε κάθε περίπτωση θα κυμαίνεται μεταξύ της 5ης και της 7ης θέσης. Επιπλέον η επταετία 2015-2021 παρουσιάζεται ως η θερμότερη επταετία μεταξύ αυτών με καταγεγραμμένα δεδομένα.

Το 2021 ήταν το λιγότερο θερμό από τα τελευταία έτη λόγω της επίδρασης ενός μέσης ισχύος φαινομένου La Niña κατά την αρχή του έτους, το οποίο έφερε σχετική πτώση της παγκόσμιας θερμοκρασίας. Το προηγούμενο αξιόλογο φαινόμενο La Niña έλαβε χώρα το 2011 το οποίο ήταν κατά 0,18oC έως 0,26oC ψυχρότερο από το 2021. Μετά την υποχώρηση του La Niña του 2021, η παγκόσμια θερμοκρασία παρουσίασε άνοδο. Σημειώνεται ότι το έτος 2016, το οποίο άρχισε εν μέσω ενός ισχυρού φαινομένου El Niño, είναι το θερμότερο έτος με βάση τα στοιχεία των περισσοτέρων διαθέσιμων βάσεων δεδομένων.

 

Σχήμα 2. Απόκλιση της κοντά στην επιφάνεια θερμοκρασίας του διαστήματος Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021 σε σχέση με τα έτη 1981-2010. Δεδομένα reanalysis ERA5. Πηγή: C3S/ECMWF

 

ΠΗΓΗ: WMO -State of Climate in 2021: Extreme events and major impacts