Τεχνητό χιόνι: Ποιο είναι το κόστος στο περιβάλλον και το κλίμα;

Καθώς η μέση παγκόσμια θερμοκρασία συνεχίζει να ανεβαίνει, η παραγωγή τεχνητού χιονιού είναι επίσης πιθανό να αυξηθεί στο εγγύς μέλλον. Η απομίμηση χιονιού, η οποία παρασκευάζεται με τασιενεργά υλικά (ενώσεις οι οποίες μειώνουν την επιφανειακή τάση ενός υγρού, αυξάνοντας την επαφή μεταξύ υγρού και μιας άλλης ουσίας) και βακτήρια που λειτουργούν ως πυρήνες συμπύκνωσης, αποτελεί μια εύκολη λύση για τα χιονοδρομικά κέντρα που πλήττονται από την απουσία φυσικού χιονιού.

Υπάρχει περιβαλλοντικό κόστος στην παραγωγή τεχνητού χιονιού;

Φυσικά, υπάρχουν ανησυχίες για τη χημική επίδραση του τεχνητού χιονιού στο περιβάλλον. Στην περίπτωση ενός συγκεκριμένου προϊόντος που ονομάζεται Snomax, το οποίο περιέχει πρωτεΐνες από ένα βακτήριο, ορισμένες μυκητοκτόνες πρωτεΐνες στα βακτήρια που περιλαμβάνει φέρεται να διατηρούνται κατά την παραγωγή χιονιού.
Οι πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία της διανομής αυτών των πρωτεϊνών μέσω τεχνητού χιονιού δεν είναι ακόμη κατανοητές.

Αλλά οι επιστήμονες φαίνεται να  ανησυχούν περισσότερο για το πώς το τεχνητό χιόνι μπορεί να επηρεάσει τον φυσικό κύκλο του νερού στις περιοχές όπου παράγεται.

Το τεχνητό χιόνι γνωρίζουμε ότι προκαλεί μια σειρά αλλαγών στο φυσικό περιβάλλον: Για αρχή, το τεχνητό χιόνι τείνει να λιώνει πολύ πιο αργά από φυσικό χιόνι. Αυτή η καθυστέρηση μπορεί αλλάξει τα κανονικά επίπεδα του υδροφόρου ορίζοντα. Ο υδροφόρος ορίζοντας είναι το όριο μεταξύ εδάφους κορεσμένου με νερό και το ξηρό έδαφος. Κάτω την επιφάνεια του εδάφους, ορισμένες κοιλότητες είναι πλημμυρισμένες με νερό. Οι επιπτώσεις στον υδροφόρο ορίζοντα έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τη βιοποικιλότητα ενός τοπικού οικοσυστήματος.

Επίσης, πολλές φορές δημιουργούνται ειδικοί ταμιευτήρες για την παροχή νερού με σκοπό την παραγωγή τεχνητού χιονιού. Αυτά τα τεχνητά υδάτινα σώματα έχουν μεγάλες επιφάνειες, αυξάνοντας έτσι τα επίπεδα εξάτμισης σε αντίθεση με τη φυσική ροή που θα είχε το νερό στο φυσικό περιβάλλον.

Όλες αυτές οι αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον έχουν τη δυνατότητα να διαταράξουν τη φυσική ισορροπία του κύκλου του νερού με άγνωστες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.
Επιπλέον, η παραγωγή τεχνητού χιονιού απαιτεί μεγάλα ποσά ενέργειας. Αν αυτή η ενέργεια βασίζεται σε ορυκτά καύσιμα, τότε το τεχνητό χιόνι συμβάλλει ακόμη περισσότερο σε εκπομπές θερμοκηπικών αερίων. Ως εκ τούτου, η χρήση του τεχνητού χιονιού γίνεται μέρος του ενεργειακού προβλήματος.