Θερμότερο από τα κανονικά το φθινόπωρο του 2021 στην Ευρώπη

Αν και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το φθινόπωρο του 2021 (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος)  ήταν κατά μέσο όρο λίγο υψηλότερες από αυτές της περιόδου αναφοράς (1981-2010), αρκετά υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν  στην Ιρλανδία, τη Μεγάλη Βρετανία και τη νότια Σκανδιναβία και σε μικρότερο βαθμό σε μέρη της νότιας, κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης.

Στο διάγραμμα παρουσιάζεται η απόκλιση της θερμοκρασίας του φθινοπώρου στην Ευρώπη από 1979 ως το 2021. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 2008 και μετά, η θερμοκρασία του φθινοπώρου είναι συνεχώς υψηλότερη από την κλιματική τιμή της περιόδου αναφοράς (1981-2010). Το φετινό φθινόπωρο ήταν κατά +0.6 βαθμούς θερμότερο από την κανονική τιμή, ενώ ρεκόρ θετικής απόκλισης είχαμε το φθινόπωρο του 2020, με +1.8 βαθμούς απόκλιση.

Πηγή: https://climate.copernicus.eu/surface-air-temperature-november-2021