Θετικές αποκλίσεις της θερμοκρασίας της θάλασσας στο 95% των ακτών την Ευρώπης - Εξαίρεση το Βόρειο Αιγαίο στη Μεσόγειο

Υψηλές θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας παρατηρούνται σε όλο το Βόρειο Ημισφαίριο στο πρώτο μισό του έτους 2023.

Υψηλότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας παρατηρούνται και στην Ευρώπη, όπου στις 12 Ιουνίου 2023 στο 95% των ακτών της Ευρωπαϊκής Ηπείρου σημειώθηκαν θετικές αποκλίσεις της θερμοκρασίας της θάλασσας. Μοναδικές εξαιρέσεις την περιοχή του Βορείου Αιγαίου Πελάγους και σε περιοχές στην Βαλτική καθώς και στην Νορβηγική θάλασσα με την θερμοκρασία της θάλασσας να είναι κατά 1-2°C κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Πολυ υψηλές θετικές αποκλίσεις παρατηρούνται σε περιοχές της Δυτικής Μεσογείου και στον Βισκαϊκό κόλπο της τάξης των 4-5°C πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Εικόνα 1. Αποκλίσεις της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας στην Ευρώπη στις 12 Ιουνίου 2023.

Πηγή δεδομένων: NOAA OI SST V2