Το φύλλωμα του φθινοπώρου 2022 στα βουνά της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου - Δορυφορικές εικόνες

Το φύλλωμα του φθινοπώρου 2022 στα βουνά της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου, όπως είναι ορατό απο τις δορυφορικές εικόνες που ελήφθησαν από την αποστολή Copernicus Sentinel-2 στις 18 Οκτωβρίου 2022.

Εικόνα 1. Δορυφορική εικόνα του δορυφόρου Sentinel2/Copernicus από την περιοχή της Φλώρινας στις 18 Οκτωβρίου 2022.

Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες και η μείωση των ωρών ηλιοφάνειας και της ημέρας έχουν επίδραση το φύλλωμα των δασών στη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στη Μακεδονία και την Ήπειρο.

Εικόνα 2. Δορυφορική εικόνα του δορυφόρου Sentinel2/Copernicus από την περιοχή της Φλώρινας στις 18 Οκτωβρίου 2022.

Οι αποχρώσεις του πορτοκαλί και του κόκκινου εξαρτώνται κυρίως από τον τοπικό καιρό, το υψόμετρο και τον προσανατολισμό των πλαγιών.

Εικόνα 3. Δορυφορική εικόνα του δορυφόρου Sentinel2/Copernicus από την περιοχή της Ηπείρου στα σύνορα με τη Δυτική Μακεδονία στις 18 Οκτωβρίου 2022.

Τα βουνά και τα δάση μας είναι πολύτιμα για το περιβάλλον, καθώς το δάσος [1]:

  • Διαμορφώνει το κλίμα. Το δάσος επιδρά στη θερμοκρασία του αέρα και του εδάφους.
  • Συμβάλλει στον κύκλο του Οξυγόνου. Η καθαρή παραγωγή οξυγόνου είναι σχεδόν δεκαπλάσια από οποιοδήποτε άλλο οικοσύστημα.
  • Συμβάλλει στη ροή του διοξειδίου του άνθρακα. Οι παραγωγοί καταναλώνουν διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα για τη φωτοσύνθεση. Παρόλα αυτά η συγκέντρωσή του αυξάνεται, λόγω της συνεχούς αύξησης της κατανάλωσης υγρών και στερεών καυσίμων.
  • Απορρυπαίνει και μειώνει το θόρυβο.
  • Συμμετέχει στον κύκλο του νερού (Υδρολογικός κύκλος). Το δάσος αποτρέπει τις πλημμύρες και ταυτόχρονα εμπλουτίζει τον υπόγειο υδροφορέα. Το δασικό έδαφος έχει μεγάλη ταμιευτική ικανότητα, αφού συγκρατεί το νερό κατά την περίοδο των βροχών και το αποδίδει κατά την περίοδο της ανομβρίας διατηρώντας σταθερή την παροχή των πηγών.
  • Προστατεύει το έδαφος από τη διάβρωση. Το δάσος ασκεί πολύ μεγάλη επίδραση στην προστασία του εδάφους από τη διάβρωση και συνεπώς από την υποβάθμιση και την ερημοποίηση, συνέπειες που έχουμε γνωρίσει στη χώρα μας
  •  Συμβάλλει στη βιοποικιλότητα. Το δάσος εξασφαλίζει κατάλληλες συνθήκες για την προστασία, διατροφή και διατήρηση πολλών ζωικών οργανισμών – πανίδα- και δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για τη διατήρηση διαφόρων φυτικών ειδών, δηλαδή τη χλωρίδα.
  •  Προσφέρει εκπαίδευση και αναψυχή. Το δάσος μπορεί να γίνει χώρος-πεδίο εφαρμογής της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τη ζωή του δάσους, παρατηρούν, καταγράφουν, αισθάνονται, παίζουν, εξιχνιάζουν, γνωρίζουν, μαθαίνουν. Αυτό μπορεί να τους βοηθήσει να αναπτύξουν υπεύθυνες στάσεις και συμπεριφορές απέναντι στο περιβάλλον.

Πηγή: Sentinel2/Copernicus

[1] Προγράμματα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ», ∆ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ