Το ισοζύγιο αύξησης και μείωσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ανά χώρα μεταξύ 2015-2020

 

Νέα διεθνής μελέτη χρησιμοποίησε μετρήσεις από την αποστολή Orbiting Carbon Observatory-2 (OCO-2) της NASA, καθώς και δίκτυο επιφανειακών παρατηρήσεων, για την ποσοτικοποίηση των συγκεντρώσεων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα για το διάστημα 2015 έως 2020.  Οι ερευνητές κατάφεραν να υπολογίσουν για κάθε χώρα το ισοζύγιο της ποσότητας του διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπεται και αφαιρείται από την ατμόσφαιρα.

Ο δορυφόρος OCO-2, από το 2014 χαρτογραφεί φυσικές και ανθρωπογενείς συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα. Τα όργανα που διαθέτει υπολογίζουν τη συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα έμμεσα, μετρώντας την ανακλώμενη ηλιακή ακτινοβολία από το έδαφος της Γης, η οποία απορροφάται από τα θερμοκηπικά αέρια της ατμόσφαιρας και έτσι μόνο ένα μέρος της φτάνει στον δορυφόρο.

Οι οπτικοποιήσεις δείχνουν ότι οι εκπομπές ορυκτών καυσίμων είναι η συντριπτικές πηγές CO₂ στην ατμόσφαιρα, οι οποίες με τη σειρά τους οδηγούν στην κλιματική αλλαγή. Από την άλλη, στις βορειότερες περιοχές του πλανήτη μας (π.χ. Ρωσία και Καναδάς), καταγράφεται ολοένα και μεγαλύτερη απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα, πιθανόν λόγω της μείωσης χιονοκάλυψης σε κωνοφόρα δάση, παρά τις εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές τους καλοκαιρινούς μήνες στη Σιβηρία. Αντίθετα στις τροπικές περιοχές παρατηρείται αύξηση της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα, τόσο λόγω της αποψίλωσης των δασών, όσο και της αύξησης των δασικών πυρκαγιών.

Στη χώρα μας παρατηρείται μια μικρή αύξηση των εκπομπών διοξειδίων του άνθρακα (πρώτος χάρτης στο σχήμα), παρότι δεν αυξήθηκαν οι εκπομπές από καύση ορυκτών καυσίμων (δεύτερος χάρτης). 

 

 

Συγκεντρωτικοί παγκόσμιοι χάρτες για τις επιφανειακές αυξήσεις και μειώσεις εκπομπών διοξειδίου άνθρακα, τις μέσες εκπομπές ορυκτών καυσίμων και τη μέση μεταβολή του επίγειου αποθέματος άνθρακα, για περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο για την περίοδο 2015-2020. Πηγή: NASA SVS

Η μελέτη παρέχει μια νέα προοπτική παρακολούθησης τόσο των εκπομπών ορυκτών καυσίμων όσο και των αλλαγών του συνολικού «αποθέματος» άνθρακα που αποθηκεύεται σαν οργανική ύλη στα οικοσυστήματα. Τα δεδομένα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την παρακολούθηση των διακυμάνσεων του διοξειδίου του άνθρακα που σχετίζονται με την αλλαγή της χρήσης γης.

Αν και η αποστολή OCO-2 δεν σχεδιάστηκε ειδικά για την εκτίμηση των εκπομπών από μεμονωμένα κράτη, τα ευρήματα από τις 100 και πλέον χώρες, συμπίπτουν χρονικά  με την πρώτη Παγκόσμια Απογραφή που πραγματοποιείται το 2023- στα πλαίσια της Συμφωνίας του Παρισιού του 2015 για την αξιολόγηση της συλλογικής προόδου των χωρών προς τον μακροπρόθεσμο στόχο της σταθεροποίησης της ανόδου της παγκόσμιας θερμοκρασίας σε επίπεδα κάτω των 2 βαθμών Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Πηγή: NASA Jet Propulsion Laboratory