Υψηλές πιέσεις καλύπτουν την ηπειρωτική Ευρώπη το Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022

Υψηλές πιέσεις επικρατούν στο σύνολο σχεδόν της ηπειρωτικής Ευρώπης το μεσημέρι του Σαββάτου 15 Ιανουαρίου 2022. Στην εικόνα 1 παρουσιάζεται η πίεση στη μέση στάθμη της θάλασσας σύμφωνα με το παγκόσμιο προγνωστικό μοντέλο GFS σε συνδυασμό με υπέρυθρη εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-11 στις 12:00 UTC της 15/01/2022.

Εικόνα 1. Πίεση στη μέση στάθμη της θάλασσας σύμφωνα με το παγκόσμιο προγνωστικό μοντέλο GFS και υπέρυθρη εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-11 (12:00Ζ | 15/01/2022)

Όμως παρά τις υψηλές πιέσεις που καλύπτουν την περιοχή, ο κατά τόπους συνδυασμός  συνθηκών θερμοκρασιακής αναστροφής στην κατώτερη τροπόσφαιρα, σχεδόν κορεσμένων σε υγρασία αερίων μαζών και ασθενών ανέμων είχαν ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό χαμηλών νεφών και/ή ομιχλών. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της μεσημεριανής ραδιοβόλισης στην πόλη Essen της Γερμανίας (Εικόνα 2).

Εικόνα 2. Διάγραμμα Skew T – Log P της μεσημεριανής (12:00Ζ | 15/01/2022) ραδιοβόλισης στο Essen της Γερμανίας (ΠΗΓΗ: wyoming weather web)

H Εικόνα 3 είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένης τεχνικής επεξεργασίας των εικόνων του δορυφόρου Meteosat-11, η οποία ονομάζεται “RGB Natural Color”. Σε αυτή την εικόνα η ομίχλη και τα χαμηλά νέφη φαίνονται με λευκές αποχρώσεις (πχ στη Γερμανία). Γαλάζιες αποχρώσεις υποδεικνύουν υψηλότερα νέφη αποτελούμενα από παγοκρυστάλλους (πχ στα σύνορα Ουγγαρίας-Ρουμανίας). Τέλος φωτεινές γαλάζιες ή πράσινες αποχρώσεις με χαρακτηριστική λεπτομέρεια στη υφή συνδέονται με χιόνι ή πάγο στο έδαφος (πχ στις Άλπεις και στις ορεινές περιοχές του Ελληνικού ηπειρωτικού κορμού).

Εικόνα 3. RGB Natural Color εικόνα του δορυφόρου Meteosat-11 (12:00Ζ | 15/01/2022) (ΠΗΓΗ: EUMETRAIN)