ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ: 230
Γιώργος Κύρος
Ο Γεώργιος Κύρος σπούδασε στο Α.Π.Θ και είναι κάτοχος πτυχίου Επιστήμης της Πληροφορικής, καθώς και απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος του ΔΙ.ΠΑ.Ε “Ευφυείς τεχνολογίες διαδικτύου”. Ασχολείται με την ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων.