Κακοκαιρία «Daniel»: Η επίδραση στη θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας

Η πιο καταστροφική και φονική κακοκαιρία εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη Μεσόγειο, η κακοκαιρία «Daniel», που έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα περιοχές της ανατολικής Μεσογείου, συνεχίζει να απασχολεί τις περιοχές και τις χώρες που επηρέασε. Περισσότεροι από 11.000 οι νεκροί στη Λιβύη, ενώ πολύ μεγάλες εκτάσεις παραμένουν πλημμυρισμένες στον κάμπο της Θεσσαλίας στην Ελλάδα.

Η κακοκαιρία «Daniel» εκτός της ξηράς φαίνεται πως είχε επίδραση και στην θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.

Πιο συγκεκριμένα, συγκρίνοντας τις τιμές θερμοκρασίας (Εικόνα 1) της επιφάνειας της θάλασσας πριν (03.09.2023) και μετά (15.09.2023) την κακοκαιρία «Daniel», παρατηρείται πτώση της θερμοκρασίας της τάξεως των 3-4°C στο Αιγαίο, Ιόνιο, Λιβυκό πέλαγος καθώς και στον κόλπο της Σύρτης.

Η άντληση και η ανάδευση των υδάτων που προκάλεσε το βαρομετρικό χαμηλό «Daniel» (αποκτώντας για λίγο τροπικά χαρακτηριστικά) έριξε την θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας στην ανατολική Μεσόγειο. Αντιθέτως, στη δυτική Μεσόγειο παρατηρήθηκε άνοδος της θερμοκρασίας κατά 2-4°C.

Εικόνα 1. Διαφορά της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας πριν (03.09.2023) και μετά (15.09.2023) την κακοκαιρία Daniel στη Μεσόγειο.

Εικόνα 2. Θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας πριν (03.09.2023) την κακοκαιρία Daniel στη Μεσόγειο.

Εικόνα 3. Θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας μετά (15.09.2023) την κακοκαιρία Daniel στη Μεσόγειο.

Πηγή δεδομένων: Copernicus/Marine.