Καταγραφή πτώσης μετεωρίτη στην Ιβηρική από μετεωρολογικό δορυφόρο στις 18 Μαΐου 2024

Η καταγραφή της πρόσφατης πτώσης μετεωρίτη πάνω από την Ισπανία και την Πορτογαλία, έγινε από τον μετεωρολογικό δορυφόρο Meteosat τρίτης γενιάς που βρίσκεται σε σταθερή απόσταση 36.000 km από την επιφάνεια της Γης (γεωστατική τροχιά).

Η ανάφλεξη του μετεωρίτη ο οποίος διέτρεξε ως πύρινη σφαίρα (fireball) την ατμόσφαιρα με ταχύτητα 160.000 km/h στις 18 Μαϊου 2024, καταγράφηκε επίσης από ειδική κάμερα στο γραφείο πλανητικής άμυνας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA’s Planetary Defence Office) που εδρεύει στο Cáceres της Ισπανίας.

O μετεωρίτης καταγράφηκε από τον αισθητήρα Lightning Imager στον δορυφόρο Meteosat Τρίτης Γενιάς, ο οποίος ανιχνεύει ηλεκτρικά φαινόμενα στην ατμόσφαιρα.

Ο δορυφόρος Meteosat Third Generation είναι ο πρώτος γεωστατικός μετεωρολογικός δορυφόρος τροχιάς  που έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει αστραπές και μερικούς κεραυνούς σε όλη την Ευρώπη, την Αφρική και τους γύρω ωκεανούς,  παρακολουθώντας συνεχώς περισσότερο από το 80% του γήινου δίσκου.

Ο αισθητήρας Lightning Imager διαθέτει τέσσερις κάμερες που καλύπτουν την Ευρώπη, την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και μέρη της Νότιας Αμερικής. Κάθε κάμερα μπορεί να λάβει έως και 1000 εικόνες ανά δευτερόλεπτο και να παρατηρεί συνεχώς τις ηλεκτρικές εκκενώσεις στην ατμόσφαιρα από το διάστημα.

Τα δεδομένα του οργάνου θα δώσουν στους μετεωρολόγους μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις προβλέψεις τους για ισχυρές καταιγίδες, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές και σε ωκεανούς όπου οι δυνατότητες ανίχνευσης ηλεκτρικών εκκενώσεων στην ατμόσφαιρα είναι περιορισμένες. Επιπλέον, σε βάθος χρόνου, θα αποτελέσει μια σημαντική πηγή κλιματικών δεδομένων για τις καταιγίδες που πλήττουν τον πλανήτη μας καθημερινά και δεν εντοπίζονται όλες από επίγεια συστήματα.

Tα στιγμιότυπα προέρχονται από τα προκαταρκτικά δεδομένα του αισθητήρα Lightning Imager και δείχνουν τις λάμψεις φωτός που συσσωρεύονται σε διάστημα έξι δευτερολέπτων καθώς ο μετεωρίτης κινείται στο οπτικό πεδίο του οργάνου.

Η αποστολή Meteosat Third Generation αποτελεί συνεργασία μεταξύ της ευρωπαϊκής υπηρεσίας αξιοποίησης μετεωρολογικών δορυφόρων (Eumetsat) και του ευρωπαϊκού οργανισμού διαστήματος- ESA. Ο ESA είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και την προμήθεια έξι δορυφόρων. Η Eumetsat καθορίζει τις απαιτήσεις του συστήματος, αναπτύσσει τα επίγεια συστήματα, προμηθεύεται τις υπηρεσίες εκτόξευσης, χειρίζεται τους δορυφόρους και καθιστά τα δεδομένα διαθέσιμα στους χρήστες.

 

Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (European Space Agency)