Ευρωπαϊκή Κατάσταση Κλίματος 2022- Μέρος Δ (Αρκτική)

Το 2022 ήταν η έκτη θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί για την Αρκτική συνολικά και η τέταρτη θερμότερη χρονιά για τα χερσαία τμήματα εντός τους Αρκτικού Κύκλου. Τα τέσσερα θερμότερα χρόνια για τη χερσαία Αρκτική έχουν όλα καταγραφεί από το 2016 και έπειτα.

Θερμοκρασία στην Αρκτική: Θερμοκρασίες ρεκόρ σε Σβάλμπαρντ και Γροιλανδία.

Η ετήσια μέση θερμοκρασία για την Αρκτική στο σύνολό της ήταν 0,9°C πάνω από το μέσο όρο και για τα χερσαία τμήματά της ήταν 1,2°C πάνω από το μέσο όρο. Πολλά από τα βορειότερα γεωγραφικά πλάτη παρουσίασαν θερμοκρασίες πάνω από τον μέσο όρο, εκτός από περιοχές του Καναδά και της Αλάσκας, όπου σημειώθηκαν θερμοκρασίες έως και 1°C κάτω από το μέσο όρο, σε πιο περιορισμένες όμως εκτάσεις. Οι θερμοκρασίες ήταν πιο πάνω από το μέσο όρο στη Βόρεια Ευρασία, ιδιαίτερα στη Βορειοδυτική Σιβηρία, όπου οι ανωμαλίες ξεπέρασαν τους 3°C γύρω από τη Θάλασσα Κάρα.

Στην περιοχή του Αρχιπελάγους του Σβάλμπαρντ, το καλοκαίρι ήταν η πιο ακραία θερμή εποχή του 2022 και η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ, με μέση θερμοκρασία 1,4°C πάνω από το μέσο όρο σε όλη την περιοχή και έως +2,5°C τοπικά. Η Γροιλανδία σημείωσε επίσης θερμοκρασίες ρεκόρ κατά τη διάρκεια μιας περιόδου καύσωνα τον Σεπτέμβριο που οδήγησε σε νέο ρεκόρ τήξης πάγου.

(Αριστερά) Χρονοσειρές των αποκλίσεων της μέσης ετήσιας θερμοκρασίας αέρα στη συνολική επιφάνεια της Αρκτικής από το 1950 έως το 2022 (επάνω) και για όλες τις περιοχές της χερσαίας Αρκτικής (κάτω). (Δεξιά) Χάρτης της ετήσιας μέσης απόκλισης της επιφανειακής θερμοκρασίας αέρα για το 2022. Όλες οι θερμοκρασιακές αποκλίσεις υπολογίζονται σε σχέση με τον μέσο όρο για την περίοδο αναφοράς 1991–2020. Πηγή: Copernicus C3S/ECMWF.

Πυρκαγιές στην Αρκτική: Η εκδήλωση δασικών πυρκαγιών στην Αρκτική και οι εκπομπές άνθρακα ήταν κοντά στον μέσο όρο.

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα τρία χρόνια, η εκδήλωση των περισσότερων δασικών πυρκαγιών και οι περισσότερες εκπομπές ενώσεων του άνθρακα σε μεγάλο γεωγραφικό πλάτος το 2022 προέρχονταν κυρίως από τη Βόρεια Αμερική. Οι πυρκαγιές ήταν περισσότερες στις βορειοδυτικές περιοχές της Αλάσκας και του Καναδά (Yukon) παρά στη Σιβηρία, όπως έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια, αντανακλώντας μια αλλαγή στις ανωμαλίες της υγρασίας του εδάφους. Η τοποθεσία των δασικών πυρκαγιών, ιδιαίτερα των πιο έντονων, συνέπεσε με ξηρότερα από το μέσο όρο εδάφη, τα οποία καθιστούν τη βλάστηση πιο ευάλωτη στην καύση.

Οι εκπομπές πυρκαγιών από την Αρκτική υπολογίζεται ότι ανήλθαν συνολικά σε 9 εκατομμύρια τόνους άνθρακα το 2022, σημαντικά μικρότερο ποσό εκπομπών από το ρεκόρ των 58 εκατομμυρίων τόνων του 2020 και τα 15 εκατομμύρια του 2021, και πιο κοντά στις μέσες ετήσιες εκπομπές πριν από το 2020.

Χάρτης που δείχνει τις ανωμαλίες της υγρασίας του εδάφους και τοποθεσίες εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών τον Ιούνιο–Αύγουστο 2022. Ο Αρκτικός Κύκλος υποδεικνύεται με διακεκομμένη γραμμή. Οι κόκκινες κουκκίδες αντιπροσωπεύουν τη συνολική ισχύ ακτινοβολίας των δασικών πυρκαγιών (Wildfire Radiative Power). Οι ανωμαλίες υπολογίζονται ως ποσοστό απόκλισης από τον μέσο όρο την περίοδο αναφοράς 1991–2020. Πηγή: Copernicus CAMS/C3S/ECMWF.

Αρκτικός Ωκεανός: Η έκταση του θαλάσσιου πάγου της Αρκτικής παρέμεινε σταθερά χαμηλότερη, κοντά όμως στον μέσο όρο. Το ετήσιο ελάχιστο τον Σεπτέμβριο ήταν 11% κάτω από το μέσο όρο, η δεύτερη μικρότερη απόκλιση από το 2015.

Στη Θάλασσα Μπάρεντς, η έκταση του πάγου μειώθηκε γρήγορα στα τέλη Μαΐου και στις αρχές Ιουνίου 2022, σε επίπεδα ρεκόρ, πριν φτάσει σχεδόν στο μηδέν στα τέλη Ιουλίου. Η μείωση αυτή συνδέθηκε με θερμούς νότιους ανέμους στην περιοχή ενώ ακολούθησε μια περίοδος με μέση έκταση κοντά και μερικές φορές πάνω από τον μέσο όρο από τον Ιανουάριο έως τα μέσα Μαΐου.

Οι Θάλασσες Μπάρεντς και Κάρα είδαν επίσης θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας πολύ πάνω από το μέσο όρο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 2022, γεγονός που πιθανότατα καθυστέρησε την ανάπτυξη της κάλυψης του θαλάσσιου πάγου το φθινόπωρο. 

Μηνιαίες αποκλίσεις της μέσης θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας για τον Ιούλιο του 2022.

Πηγή: Copernicus C3S/ECMWF/UK Met Office

Διαβάστε το Μέρος Α’ , το Μέρος Β’  και το Μέρος Γ’ της ευρωπαϊκής κατάστασης του Κλίματος το 2022